Густина суміші: густина дійсна суміші — это… Что такое густина дійсна суміші?

Содержание

густина — это… Что такое густина?

 • густина — іменник жіночого роду …   Орфографічний словник української мови

 • густина — и/, ж. 1) рідко. Те саме, що густота. 2) фіз. Маса тіла, що міститься в одиниці його об єму. •• Відно/сна густина/ безрозмірна фізична величина, що дорівнює відношенню густини речовини, що розглядається, до густини іншої речовини. Відно/сна… …   Український тлумачний словник

 • густина — густвина (густина) гушчар …   Старабеларускі лексікон

 • густина — Syn: щільність …   Словарь синонимов металлургических терминов

 • густина гірської породи — плотность горной породы rock density, density of rock *Gesteinsdichte визначається відношенням маси гірської породи до її об єму (маса одиниці об’ємуоб єму породи з усімаувсіма газамищо утримуються|що містяться і рідиною, що містяться ву|до її… …   Гірничий енциклопедичний словник

 • густина дійсна суміші — действительная плотность смеси actual density of mixture *reall Gemischdichte – густина суміші, що виражається через газовміст об ємний дійсний φ, а саме ρφ=ρ (1 φ)+ρг φ , де ρ, ρг – густини рідини і газу відповідно …   Гірничий енциклопедичний словник

 • густина рідини — плотность жидкости (плотность распределения массы жидкости) liquid density (density of liquid distribution) *Flüssigkeitsdichte – відношення маси М однорідної рідини до об’єму V, кг/м3 : . Густина неоднорідної рідини в точці простору, зайнятого… …   Гірничий енциклопедичний словник

 • густина розподілу маси рідини — плотность жидкости (плотность распределения массы жидкости) liquid density (density of liquid distribution) *Flüssigkeitsdichte – відношення маси М однорідної рідини до об’єму V, кг/м3 : . Густина неоднорідної рідини в точці простору, зайнятого… …   Гірничий енциклопедичний словник

 • густина суміші витратна — расходная плотность смеси discharge(delivered) density of mixture *Verbrauchdichte des Gemisches – густина суміші, що виражається через газовміст об ємний витратний β, а саме: ρβ = ρ (1 – β) + ρг β , де ρ, ρг – густини рідини і газу відповідно …   Гірничий енциклопедичний словник

 • густина вад — Syn: густина дефектів, щільність вад, щільність дефектів …   Словарь синонимов металлургических терминов

 • Суміш (хімія) — Вікіпедія

  Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

  У Вікіпедії є статті про інші значення цього терміна: Суміш.

  Суміш — фізико-хімічна система, до складу якої входять дві або кілька хімічних сполук (компонент)[1].

  У суміші вихідні речовини включені незмінними. При цьому нерідко вихідні речовини не можна вирізнити, тому що суміш виявляє інші фізичні властивості в порівнянні з кожною окремою чистою вихідною речовиною. При змішуванні, тим не менш, не виникає ніяка нова речовина.

  Специфічні якості суміші, наприклад, щільність, температура кипіння або колір, залежать від співвідношення компонентів суміші (масове відношення).
  Суміш двох металів, отримана шляхом змішування їх розплавів, називається сплавом. При механічному змішуванні говорять про конгломерати.
  Колоїдні розчини знаходяться посередині між гомогенними і гетерогенними сумішами. У цих рідинах перемішані тверді частинки, кожна з яких складається з невеликого числа молекул. Тому така суміш веде себе як розчин.

  В залежності від фізичних властивостей суміші, що використовуються при розділенні суміші на чисті речовини, розрізняють різні методи розділення.

  Класифікація сумішей[ред. | ред. код]

  Різні види сумішей можна класифікувати в 2 групи:

  • Гетерогенні суміші повністю не змішані, у вигляді чистих речовин існують у чітко відмежованих фазах, тобто це багатофазні матеріали
  • Гомогенні суміш — це на молекулярному рівні змішані чисті речовини, тобто це однофазні матеріали.

  Гомогенні суміші діляться за агрегатним станом на три групи:

  • Газові суміші;
  • Розчини;
  • Тверді розчини.

  Гетерогенні суміші двох речовин можна розділити за агрегатним станам на наступні групи:

  Мірою, що вказує частки речовин у суміші, є концентрація.

  Різниця між чистими речовинами і сумішами[ред. | ред. код]

  Найпростішою така різниця є для газів. Чиста складна речовина (наприклад, вода), складається з одного типу молекул, а суміш газів — з декількох типів (наприклад, молекул кисню і водню). Суміш газів можна розділити фізичними методами (наприклад, дифузійним), а складну речовину — не можна.

  Щодо рідких і твердих сумішей не завжди все очевидно.

  Існують різні методи розділення сумішей. Для газів ці методи засновані на різниці у швидкостях або масах молекул речовин, що входять до суміші.

  Основні способи виділення речовин з неоднорідної (гетерогенної) суміші:

  Основні способи виділення речовин з однорідної (гомогенної) суміші:

  Визначення середньої молярної маси суміші газів – Приклади розв’язування типових задач

  ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання

  РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ

  1. Основні хімічні поняття. Речовина

  Приклади розв’язування типових задач

  V. Визначення середньої молярної маси суміші газів

  Формули і поняття, які використовуються:

  Де М(суміші) – середня молярна маса суміші газів,

  М(А), М(Б), М(В) – молярні маси компонентів суміші А, Б і В,

  Χ(А), χ(Б), χ(В) – мольні частки компонентів суміші А, Б і В,

  Φ(А), φ(Б), φ(В) – об’ємні частки компонентів суміші

  А, Б і В,

  М(пов.) – молярна маса повітря, г/моль,

  Мr(пов.) – відносна молекулярна маса повітря.

  Задача 23. Обчисліть молярну масу суміші, у якій об’ємні частки метану і бутану відповідно становлять 85 і 15%.

  Дано:

  Розв’язання

  Молярна маса суміші – це маса всіх її складових, узятих у сумарній кількості речовини суміші 1 моль (М(СН4) = 16 г/моль, М(С4Н10) = 58 г/моль). Обчислити середню молярну масу суміші можна за формулою:

  Відповідь: М(суміші) = 22,3 г/моль.

  Задача 24. Визначте густину газової суміші за азотом, у якій об’ємні

  частки карбон(ІV) оксиду, сульфур(ІV) оксиду і карбон(ІІ) оксиду відповідно становлять 35,25 і 40 %.

  Дано:

  Розв’язання

  1. Обчислимо молярну масу суміші (М(СO2) = 44 г/моль, M(SO2) = 64 г/моль, М(СО) = 28 г/моль):

  2. Обчислимо відносну густину суміші за азотом:

  Відповідь: DN2(суміші) = 1,52.

  Задача 25. Густина суміші ацетилену і бутену за гелієм дорівнює 11. Визначте об’ємну частку ацетилену в суміші.

  Дано:

  Розв’язання

  1. За формулою визначимо молярну масу суміші (М(Не) = 4 г/моль):

  2. Припустимо, що ми маємо 1 моль суміші. У ній міститься х моль С2Н2, тоді відповідно

  3. Запишемо вираз для обчислення середньої молярної маси газової суміші:

  Підставимо всі відомі дані: М(С2Н2) = 26 г/моль, М(С4Н8) = 56 г/моль:

  4. Отже, 1 моль суміші містить 0,4 моль С2Н2. Обчислимо мольну частку χ(С2Н2):

  Для газів φ(Х) = χ(Х). Отже, φ(С2Н4) = 40 %.

  Відповідь: φ(С2Н4) = 40 %.

  Визначення середньої густини розчинової суміші

  Важкий бетон за головним призначенням є конструкційним матеріалом і тому відрізняється поліфункціональними властивостями, в тому числі міцністю, відповідними деформаційними характеристиками та стійкістю в умовах експлуатації, в тому числі, морозота корозійною стійкістю,

  водонепроникністю.

  Основним показником міцності бетону, що подається в нормативних документах, є його клас, тобто міцність, яка приймається з гарантованою забезпеченістю 0,95. Це означає, що гарантована міцність (МПа) досягається не менш ніж у 95 випадках зі 100. Для важкого бетону стандартизовані класи за міцністю при стиску від В3,5 до В80; за міцністю при розтягу – від Вt 0,4 до Вt4,0; за міцністю при згині від Btb0,4 до Btb8,0.

  Морозостійкість бетону характеризується найбільшим числом циклів навперемінного заморожування і відтавання, що спроможні витримати зразки бетону (в насиченому водою або сольовим розчином стані) без зниження міцності більше 5% та втрати маси до 3%. За морозостійкістю бетони поділяють на марки від F50 до F1000.

  Характеристикою водонепроникності бетону є його марка, що відповідає максимальному тиску (0,2…2 МПа), при якому не спостерігається фільтрація води крізь стандартний зразок. Розрізняють марки бетону за водонепроникністю від W2 до W20.

  Залежно від призначення якість бетону оцінюють за допомогою таких технічних показників як міцність при стиску та розтягу, середня густина, вологість, водопоглинання, пористість, водонепроникність, морозостійкість,

  стираність, призмова міцність, модуль пружності, коефіцієнт Пуассона, деформації усадки і повзучості, витривалість та тепловиділення.

  Для бетонів спеціального призначення визначають їх властивості, які обумовлені умовами використання.

  Для високоміцних бетонів визначальним показником якості є міцність при стиску, яка повинна становити не менш ніж 50 МПа.

  Для жаростійких бетонів визначальними, крім показників середньої густини та міцності, є максимальна температура використання, величина залишкової міцності та температура деформації під навантаженням.

  Гідротехнічний бетон повинен відрізнятись достатньою міцністю при стиску та розтягу, водостійкістю, водонепроникністю, морозостійкістю, стійкістю до хімічної корозії у водному середовищі та низьким

  тепловиділенням при твердінні.

  Дорожній бетон відрізняється від звичайного високою міцністю при розтягу та стиску, підвищеною морозостійкістю, зносостійкістю та корозійною

  стійкістю.

  Декоративні бетони, які застосовують для надання художньої виразності фасадам та інтер’єрам будівель, а також для елементів благоустрою навколишнього середовища, повинні відрізнятися різноманіттям

  кольорів, фактур поверхні та форм з одночасним збереженням

  Густина розчину. Залежність між густиною розчину та його складом

  Хімія. Поглиблений рівень. 9 клас. Бутенко

  У цьому параграфі ви дізнаєтеся:

  • що таке густина розчину та як вона залежить від його концентрації.

  Густина — це фізична величина, яку визначають для однорідної суміші як відношення її маси до одиниці об’єму.

  Густину розчину виражають у г/мл.

  Під час розчинення у воді будь-яких речовин густина утвореного розчину відрізняється від густини води — вона або зменшується, або збільшується. Наприклад, у разі розчинення у воді спирту густина розчину зі збільшенням його масової частки зменшується навіть до 0,79 г/мл, тобто до густини безводного спирту, а зі збільшенням вмісту сульфатної кислоти в розчині його густина зростає до 1,84 г/мл — густини безводної сульфатної кислоти (табл. 4). Залежність між густиною розчину та концентрацією тієї чи іншої речовини можна знайти в довідковій літературі.

  Таблиця 4

  Залежність між масовою часткою розчиненої сульфатної кислоти й густиною розчину

  w, %

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  ρ, г/мл

  1,066

  1,139

  1,218

  1,303

  1,305

  1,498

  1,611

  1,727

  1,813

  Для визначення густини розчинів користуються ареометрами (рис. 18). Значення густини отриманого розчину звіряють з табличними даними.

  Рис. 18. Визначення густини розчину за допомогою ареометра: а — ареометр у воді; б — ареометр у розчині сульфатної кислоти; в — положення ока спостерігача

  Принцип дії ареометра ґрунтується на витискуванні рідиною твердого тіла певної маси (за законом Архімеда). Ареометр являє собою скляний поплавок з вантажем у нижній частині та поділками шкали у верхній (вузькій) частині. Густину оцінюють за поділкою, яка відповідає рівню рідини.

  Демонстраційний дослід

  Приготування розчину солі певного складу

  Приготуємо 300 г розчину натрій нітрату з масовою часткою 10 %. Спочатку обчислюють кількість потрібної солі та води (приклад 4 у § 10). Далі зважують обчислену масу солі на технохімічних терезах (на годинниковому склі). Відміряють необхідний об’єм, тобто масу, води мірним циліндром. Переносять сіль у стакан ємністю 500 мл. Потім обмивають туди ж годинникове скло водою з мірного циліндра та переливають у стакан залишки води. Розмішують розчин скляною паличкою та знову переливають у мірний циліндр. Занурюють у нього ареометр і вимірюють густину приготованого розчину: вона має дорівнювати 1,067 г/мл.

  Обчислення, пов’язані з виявленням залежності між густиною розчину і масовою часткою або молярною концентрацією розчиненої речовини

  Приклади розв’язування задач

  Приклад 1. Обчисліть молярну концентрацію калій йодиду в розчині, масова частка KI у якому становить 40 %, а густина — 1,395 г/мл.

  Приклад 2. Обчисліть масову частку натрій гідроксиду в розчині, в якому молярна концентрація лугу дорівнює 5,5 моль/л, а густина — 1,2 г/мл.

  Приклад 3. Якою є молярна концентрація нітратної кислоти в розчині, густина якого 1,31 г/мл, а масова частка 40 %?

  Основні поняття. Густина розчину. Ареометр.

  Запитання та завдання

  • °1. Як розчинена речовина може впливати на густину розчину?
  • °2. За допомогою якого приладу можна виміряти густину розчину? На чому ґрунтується принцип його дії?
  • 3. Як можна приготувати розчин із заданою масовою часткою розчиненої речовини? Поясніть на прикладі.
  • 4. Обчисліть молярну концентрацію сульфатної кислоти в розчині з густиною 1,60 г/мл і масовою часткою кислоти 69,1 %.
  • 5. Обчисліть молярну концентрацію хлоридної кислоти в розчині, масова частка HCl у якому становить 20 %, а густина — 1,1 г/мл.
  • 6. Обчисліть масову частку калій гідроксиду в розчині, де молярна концентрація лугу дорівнює 10 моль/л, а густина розчину — 1,4 г/мл.
  • 7. Обчисліть масову частку ферум(ІІІ) хлориду в розчині, де його молярна концентрація дорівнює 3,5 моль/л, а густина розчину — 1,417 г/л.
  • 8. Обчисліть молярну концентрацію аргентум(І) нітрату в розчині, у якому масова частка солі становить 50 %, а густина розчину — 1,668 г/мл.
  • 9. Визначте молярну концентрацію кислоти в розчині, у якому масова частка нітратної кислоти 30 %, а густина — 1,18 г/мл.

  а) 5,9 моль/л;

  б) 4,8 моль/л;

  в) 6,4 моль/л;

  г) 5,6 моль/л.

  

  Густина деяких речовин | Табличні дані | Довідковий матеріал з фізики | фізика

   Тверді речовини (при 293 К) ρ, 103 кг/м3.


  Алмаз

  3,5

  Ніхром

  3,5

  Алюміній

  2,7

  Олово

  7,3

  Бетон

  2,2

  Парафін

  9,0

  Вольфрам

  1,93

  Платина

  21,5

  Германій

  5,32

  Кухонна сіль

  2,1

  Графіт

  2,1

  Корок

  0,24

  Дуб

  0,8

  Свинець

  11,4

  Залізо, сталь

  7,8

  Срібло

  10,5

  Золото

  19,3

  Сніг

  0,2

  Ірідій

  22,4

  Слюда

  2,8

  Каучук

  0,94

  Скло

  2,5

  Цегла

  1,5

  Уран

  19,0

  Константан

  8,9

  Фарфор

  2,3

  Латунь

  Gustoća — Wikipedia

  Ovaj članak or neki od njegovih odlomaka nije dovoljno potkrijepljen izvorima (literatura, veb-sajtovi ili други). Ako se pravilno ne potkrijepe pouzdanim izvorima, sporne rečenice i navodi mogli bi biti izbrisani. Помозите Wikipediji tako što çete navesti validne izvore putem referenci te nakon toga možete ukloniti ovaj šablon.

  Gustoća или gustina jest odnos mase i volumena nekog tijela, a из toga slojedi da je SI mjerna jedinica килограмм по метру кубном [ кг / м ] 3 .Важи, дакле,

  ρ = mV {\ displaystyle \ rho = {m \ over V}}

  Gustoća nam govori kolika je masa neke tvari sadržana u jedinici volumena: što je ta masa veća, kažemo da je tijelo gušće.

  Gustoća nikada nije nepromjenljiva karakteristika neke tvari, već ovisi ponajprije o temperaturi te to važi za sve tvari u svim agregatnim stanjima. Za plinovito agregatno stanje, gustoća ovisi i o pritisku koji vlada u tom plinu.

  У правил, вкуса свих твари опада с порастом температуры. Нече бити случайный само ако е термичко ширенье твари на неки начин механички сприечено; tada će se kod plinova povećati pritisak, a kod čvrstih tvari će se pojaviti naprezanje. Tekućine će se ponašati vrlo slčno kao i čvrste tvari, ali kod njih termičko rastezanje nema praktičnu važnost s obzirom na to da je zanemarivo i nema nikakve tehničke primjene — svaka vrste tvari.

  Jedina poznata tvar u prirodi za koju ne važi navedeno ponašanje gustoće u ovisnosti o temperaturi je voda. Voda je najgušća na temperaturi od 4 ° C, a u čvrstom stanju (led) ima osjetno manju gustoću nego u tekućem stanju — zbog toga led pluta na vodi.

  Veličina usko povezana s gustoćom je specific volumen . Veza Specičnog Volumena s gustoćom je slejedeća

  v = 1ρ {\ displaystyle v = {1 \ over \ rho}}

  Mjerna jedinica specičnog volumena je [ m 3 / kg ].Ova veličina nam govori koliki volumen zauzima jedinica mase neke tvari. Baratanje specific volumenom je od naročite važnosti u termodinamici.

  Pet найлепших СЛАВСКИХ ТОРТИ: Apsolutno neprevaziđene, NEMA KO IH NE VOLI!

  Čoko tora sa lešnicima

  POTREBNO: 14 jaja, 9 kašika šećera, 6 kašika mlevenih lešnika, 3 kašike kakaa, 4 ½ kašika brašna, 3 praška za pecivo, 4 vanilin šećera, 150 г + 1 kašika šinahućera, 250 g + 1 kašika šinahućera.

  ПРИПРЕМА: Za svaku od tri kore umutite tri belanca sa tri kašike šećera i vanilin šećerom, dodajte tri žumanca, dve kašike mlevenih lešnika, kašiku kakaa i na kraju jednu brašnaña poka. Ispecite kore. Добро умутите маргарин в 150 г šećera u prahu, дайте пэт žumanaca и nastavite sa mućenjem. Zatim dodajte čokoladu prethodno otopljenu na pari. Posebno umutite pet belanaca sa vanilin šećerom i kašikom šećera u prahu.Ovu masu pomešajte sa prethodnim čokoladnim filom, pa time filujte kore torte, kao i celu spoljašnjost. Po želji, kore pre filovanja možete malo poprskati čajem or mlekom. Торту прелите чоколадом и поспите лесничим.

  Diplomat Torta Фотография: Shutterstock

  Дипломат

  POTREBNO JE:

  ZA KORU: 6 яиц, 150 г шечеры, 100 г орахи, 60 г брашны, мало улица, ванилин шечер.

  ZA FIL: 1,5 л сатке павлейке, 100 г шечеры, вое по жели.

  ПРИПРЕМА: Odvojite belanca od žumanaca, pa od belanaca ulupajte čvrst sneg uz postepeno dodavanje šećera. Lagano umešajte jedno po jedno žumance, pa brašno, orahe, ulje i vanilin šećer. Testo pecite u kalupu prečnika 24 cm na 200 stepeni i kad se ohladi isecite na tri kore.Slatku pavlaku rashladite i umutite sa šećerom. Filujte kore i svaki красное послание seckanim voćem. Ohladite pre serviranja. Ukoliko želite da vam kore budu mekše možete ih natopiti voćnim sokom.

  Bajadera Фотография: Shutterstock .

  Бахадера

  POTREBNO JE:

  ZA KORU: 8 jaja, 8 kašika šećera, 3 kašike kakaa, 5 kašika brašna.

  ZA FIL: 300 г млевеног кекса плазма, 300 мл млаког млека, 250 г маслаца, 250 г шечера у праху, 150 г млевених лешника, 2 кеши ванилин шечера.

  ZA GLAZURU: 5 kašika šećera, 5 kašika mleka, 5 kašika vode, 1 kašika ulja, 20 g maslaca, 4 kašike kakaoa.

  ПРИПРЕМА: U šam od belanaca i šećera dodajte umućena žumanca i lagano umešajte prosejano brašno i kakao.Pecite u kalupu na papiru za pečenje u rerni zagrejanoj na 180 stepeni dok se kora ne odvoji od stranice kalupa. Ohladite je i isecite na tri dela. Za fil penasto umutite maslac sa šećerom u prahu, dodajte keks koji ste prelili sa mlakim mlekom i u koji ste dodali vanilin šećer. U ovu smesu dodajte mlevene lešnike koje ste predhodno malo propržili u tiganju bez masnoće. Нафилуйте коре и оставите у фрижидера да себе стегне. У МЕđувремену примите глазуру. Sve sastojke stavite u posudu i zagrejte do vrenja, pa mlakom glazurom prelijte toru i ostavite je par sati u frižideru.

  Kokos Torta Фотография: Shutterstock .

  Кокос Торта

  POTREBNO JE: 300 мл беланацы (8 яиц стандартных величин), 200 г прах шечеры, 1 кашика густина, 1 кашика ванил шечера, 1 кашика сока од лимуна, мало соли, 100 г кокоса, 2 слатке павлаке.

  ПРИПРЕМА: Беланка не требуется да буду из фрижидера, его на собной температуре.Уключите ррну на 150 степеней. У belanca odmah staviti malo soli i par kapi soka od limuna. Mikserom mutite na najvećoj brzini i kada se napravi pena, dodajte šećer. Када добро умутите беланца, дайте густин и све полако пребаците у подмазану тепсию и ставите у рерну да себе пече на манжой температури на 100 степеней. Сушите их на новой температуре 30 минут. Када е кора готова, извадите е я умутите слатку павлаку док сэ не претвори и пенасти шлаг. У шлаг умутите и преостали кокос. Када se ohlade kore, presecite ih na tri dela.Na tacnu stavite prvu koru i premažite jednom trećinom šlaga, zatim stavite friendu koru i ponovite postupak, a kada stavite treću koru premžite šlagom celu toru i pospet mrvice kokosa odozgo.

  Minjon Torta Фотография: Shutterstock .

  Минжон

  POTREBNO JE:

  ZA 1.KORU: 5 belanaca, 150 г šećera, 200 г mlevenih oraha, 1 kašika brašna.

  ZA 2. KORU: 5 belanaca, 150 г šećera, 200 г mlevenih pečenih lešnika, 1 kašika brašna.

  ZA 3. KORU: 5 belanaca, 150 г šećera, 200 г mlevenih badema, 1 kašika brašna.

  ZA FIL: 15 žumanaca, 15 kašika šećera, 100 г čokolade, 300 г maslaca.

  ZA GLAZURU: 200 г белого чая, 6 кашика улица.

  ПРИПРЕМА: Lešnike ispecite u rerni, oljuštite и sameljite. Bademe prelite kipućom vodom, oljuštite и takođe ispecite u rerni, pazeći da ostanu svetli. Поступак е за све три корейских исти: пенасто умутите беланца, додайте шечер и на краю пажливо умешайте орахе / лешнике / бадеме и додайте кашику брашна. Sipajte u pleh (veličine oko 20×30 cm) obložen masnim papirom i pecite na 180 stepeni, oko 20 minuta.Za fil na pari kuvajte žumanca i šećer, pa kad se zgusne dodajte čokoladu. Ohlaeni fil izmešajte sa umućenim maslacem i filujte kore, prvo sa orasima, u sredini sa bademima, a odozgo sa lešnicima. Premažite tanko filom sa svih strana, pa kad se malo rashladi prelite čokoladnom glazurom and stavite u frižider da se dobro stegne.

  Susi Gustina | Semantic Scholar

  Применение подхода Орфа Шульверка для повышения педагогической компетентности кандидатов в учителя

  • Susi Gustina
  • Психология
  • 2019

  Просмотр через издателя

  Сохранить

  Alert

  Cite

  Gaya Research Bernyanyi dengan Teknik Bel Canto: (Re) Konstruksi Subjektivitas Penyanyi Perempuan dalam Pertunjukan Musik

  • Susi Gustina, T.Харионо, Дж. Р. Л. Симатупанг, Трийоно Брамантьо
  • Психология
  • 2 ноября 2013 г.

  Техника пения бельканто. Эта статья пытается понять субъективность певицы в музыкальном исполнении. Постструктуралистская феминистская перспектива используется, чтобы сосредоточиться на… Развернуть

  Просмотреть через издателя

  Сохранить

  Оповещение

  Цитировать

  Лента исследований

  REPRODUKSI LAGU KR. KEMAYORAN: KONSTRUKSI SUBJEKTIVITAS NYAK INA RASEUKI (UBIET)

  • Susi Gustina
  • Psychology
  • 1 марта 2012 г.

  В этой статье показаны знания и культурное восприятие индонезийской певицы Nyak Ina. через ее музыкальный опыт в социальной жизни и построил ее… Развернуть

  Просмотреть через издателя

  Сохранить

  Оповещение

  Цитировать

  Лента исследований

  Pendekatan Orff-schulwerk: Meningkatkan Kemampuan Mengajar Calon Guru di Taman Kanak-Kanak

  i

  • Социология
  • 29 августа 2019

  Topik dalam artikel ini akan memfokuskan pada penerapan pendekatan Orff- schulwerk bagi mahasiswa sebagai calon-calon guru di sekolah, termasuk TK.Orff- schulwerk dapat dipandang sebagai suatu… Развернуть

  Просмотреть через издателя

  Сохранить

  Оповещение

  Цитировать

  Лента исследований

  Sosialisasi Paradigma Baru Dalam Pelaksanaan Kurikulum Центрированный на ученике

  • 4 Susi Gustina 9014 9014 9014 9014 Susi Gustina 9014 Сохранить 9014 9014 Susi Gustina

   Alert

   Cite

   Research Feed

   STRATEGI PENGEMBANGAN MUSIK KERONCONG DI DI DEPARTEMEN PENDIDIKAN MUSIK UPI PADA PERIODE TAHUN 1996-2015

   • Kamal Herdiansyah, Susi 9014 9014 Musik 9014, asusi 9014, 9014 Керин 9014 Индонезия, намун apresiasi musik keroncong di masyarakat masih kurang.Perlu adanya Strategi agar musik keroncong tetap lestari dan terus berkembang di masyarakat.… Развернуть

    Сохранить

    Оповещение

    Цитировать

    Лента исследований

    PERFORMATIVITAS PENYANYI PEREMPUAN DALAM PERTUNJUKAN 902 902 902 901 902 901 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902

    Penelitian yang berjudul Performativitas Penyanyi Perempuan dalam Pertunjukan Musik ini berupaya Untuk memperoleh pemahaman atas performativitas tiga penyanyi perempuan yang berhubungan dengan… Expand

    • 1

     0 901

     Сохранить

     A

     Сохранить

     A

     Сохранить

     9014 Сохранить

     Timbul Untuk Meningkatkan Penguasaan Lagu Pada Siswa Tunanetra di SLBN-A Pajajaran Bandung

     • Siti Nurokhmah, Susi Gustina
     • Art
     • 10 июня 2016

     Jurnal ini berjasbulaskitimas wa Tunanetra di SLBN-A Pajajaran Bandung.«Партизан ян ди телити адалах тигасишва тунанетра келас… Развернуть

     Сохранить

     Оповещение

     Цитировать

     Лента исследований

     Najčitanije dnevne novine u Srbiji

     • Вести

      • Политика
      • Друштво
      • Хроника
      • Белград
      • Экономия
      • Свет
      • Регион
      • Srbija
      • Русские вести
     • КОРОНА
     • Свет
     • VIP

      • Задруга 4
      • Parovi
      • Эстрада
      • Папараццо
      • Комплект Svetski džet
      • PopKULTURA
     • Спорт

      • Фудбал
      • Кошарка
      • Тенис
      • Остали спортовы
      • Borilački sportovi
      • Навиячи
      • Люди спорт
      • Трчанье
     • Хроника
     • Косовско-Питанье
     • Задруга 4
     • Разонода

      • Где су ита rade
      • Занимательства
      • Bizzar
      • Мой Любимак
      • Смешни видео
      • Све о путванджима
      • IT
      • Авто
     • Ženske priče

      • Nazdravlje
      • Moj рецепт
      • Секс и мода
      • Životne ispovesti
      • Praktični saveti
     • Астро

      • Мой сановник
      • Crna i bela magija
      • Нумеролошки значения
      • Детальян гороскоп
     • Вести
     • КОРОНА
     • Свет
     • VIP
     • Спорт
     • Хроника
     • Косовско-Питанье
     • Задруга 4
     • Разонода
     • Ženske priče
     • Astro
     • до 2 часов
     • 0
     • до 19 месяцев
     • 0
     • до 3 мес.
     • 0
     • до 37 м
     • 0

     Najnovije

     • 21:37
      ПАУЗА ЗБОГ КОРОНЕ
      Sva odbojkaška takmičenja se prekidaju do 11.декабрь
     • 21:35
      PRVI OKRŠAJ VEČITIH RIVALA U SEZONI!
      Црвено-белы погодили 6 троек за 10 минут, Партизан — Црвена Звезда
     • 21:34
      ŠTA SE SPREMA U ZAGREBU?
      Lažna država Kosovo i Hrvatska ujedinjeni protiv Srbije
     • 21:30
      DA LI JE REALNO?
      Oković za nju nije bitan! Baš od nje se ovako nešto nije očekivalo!
     • 21:20
      HAOS U ŠIMANOVCIMA
      Миляна и Кристиан у живоком образу: Бела куча на ногама!
     • 21:18

      Наследник патриарха Иринея: Ovo je najuži izbor za tron ​​SPC

     PRAVA SRPKINJA!
     Ана Иванович открыла koje joj je omiljeno srpsko jelo! Oduševiće vas! (ВИДЕО)

     • до 3 часов
     • 0

     ПРЕТЕРАЛА?
     Лидия Вукичевич у svom stanu čuva nešto najbizarnije što ste do sada mogli da vidite! (ФОТО / ВИДЕО)

     • до 57 мес
     • 0

     DA LI JE REALNO?
     Oković za nju nije bitan! Baš od nje se ovako nešto nije očekivalo!

     • до 7 мес.
     • 0

     ODBIO OPERACIJU
     Legendarnog Tozovca više nećemo moći da slušamo uživo! (ФОТО / ВИДЕО)

     • до 23 часов
     • 0

     ŠTA SE SPREMA U ZAGREBU?
     Lažna država Kosovo i Hrvatska ujedinjeni protiv Srbije

     • до 3 мес.
     • 0

     Ускорьте это сами тесты, когда они продавали ТЕСТ НА КОВИД!

     • до 1 часа
     • 0

     ПРИЗНАО ДА ЖЕ ПОКРАО ТРАМПА !?
     Novi potres u Americi, Bajden se zbunio za govornicom, izrekao ono što nije smeo!

     • до 3 часов
     • 0

     SVI GLEDAJU U NEBO
     Na sahrani Artemija viđena biblijska Scena! (ВИДЕО)

     • до 5 часов
     • 5

     SA SUZAMA U OČIMA O ENINOJ BOLESTI
     Pejović sa drhtavim glasom saopštio deci da mogu ostati bez majke (ВИДЕО)

     • до 4 часов
     • 0

     НИ ТОМОВИЧ НИЖЕ МОГАО ДА ЖЕ ИМА
     Ovo je famozni Luka u koga je zaljubljena misica iz Zadruge! (ФОТО / ВИДЕО)

     • до 1д
     • 2

     ISPLIVALI JEZIVI DETALJI
     Odbila medicinsku pomoć: Zadrugarka priznala da boluje od teške bolesti! (ВИДЕО)

     • до 12 часов
     • 0

     ЭКСКЛЮЗИВНО САЗНАЕМО
     Оперисана Душица Яковлевич! (ФОТО / ВИДЕО)

     • до 3 часов
     • 2

     АНГЛИСКА ЗАВИЕНА У CRNO!
     Preminuo legendarni fudbaler Mančester junajteda!

     • до 4 часов
     • 0

     ЛОВА ДО КРОВА!
     Bekam dobija milione, a ne mora baš ništa da uradi! Kada vidite ko mu plaća i koliko neće vam biti dobro (ВИДЕО)

     • до 4 часов
     • 0

     DA LI SE BLIŽI KRAJ VELIKE TROJKE?
     Mladi asovi sve više dominiraju!

     • до 5 часов
     • 0

     DA LI JE MOGLO KRAĆE?
     Atraktivna teniserka oduševila fanove i pokazala se * si noge u miniću: Razbacujem se svojim atributima pa šta! (ФОТО)

     • до 3 часов
     • 0
     вести

     Директор СЗО упозорава: Постоджи ризик коджи жэ везан за вакцину против короны

     • до 2 часов
     • 1

     НОВИНАР АЛО.RS PROVEO DRAMATIČNU NOĆ U KOVID BOLNICI
     Видео «этот ужас и од струньяка сазнао какве маска, едино, прочь от короны»

     • до 2 часов
     • 0

     AMERIKANCI SE POVLAČE
     Bajden progovorio: Velike su šanse da će biti rata!

     • до 9 часов
     • 1

     .

  Добавить комментарий

  Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

  *

  *

  *